Voorbeeld nawoord

Dit voorbeeld betreft een nawoord van een verslag over astronauten, dat in bijvoorbeeld een verslag of werkstuk gebruikt zou kunnen zijn. Dit verslag is met een groep tot stand gekomen. Let op: het gaat hier enkel om een voorbeeld, en de genoemde informatie is fictief. Na het voorbeeld wordt deze daaronder toegelicht.

De gehele projectgroep heeft dit afgelopen project als zeer interessant ervaren. Vooral de technische en psychologische onderdelen waren erg relevant voor het betreffende vak. Voorafgaand aan het project werd er een plan van aanpak gemaakt, en naarmate het project vorderde, hield iedereen zich nog netjes aan de opgestelde schema's.

Het verkrijgen van informatie omtrent de gebruikte brandstof voor de in het verslag genoemde motoren gaf in eerste instantie wat problemen. Met behulp van AstroEngine B.V. hebben we deze informatie echter toch nog weten te verkrijgen. Graag zouden wij dit bedrijf bij deze willen bedanken voor de hulp. Ook willen we de heer Naut bedanken voor de ondersteuning tijdens het gehele project.

Met dit project hebben we de geleerde theorie al voor een deel naar de praktijk kunnen brengen, en hebben we een goede basis gelegd voor de werkzaamheden die we bij ons latere beroep zullen gaan uitvoeren.

Het hierboven getoonde voorbeeld wordt begonnen met het aangeven van hoe het verloop van het project is ervaren, en wat men van het schrijven van het betreffende verslag vond. Deze onderdelen kun je gemakkelijk terugkoppelen naar relevante lessen, opdrachten of modules.

Vervolgens wordt een ondervonden probleem en de oplossing voor dit probleem genoemd. Men legt ook direct de link naar het bedrijf dat voor deze oplossing gezorgd heeft, en bedankt dit bedrijf, samen met een begeleider van de groep.

In het laatste deel van het nawoord gaat men in op de relatie van de stof en de praktijk. Hierbij wordt genoemd waar men de geleerde stof tevens zou kunnen toepassen.

Zelf een nawoord schrijven? Bekijk dan de beginpagina met informatie of de pagina met tips.