Tips

Op de beginpagina van deze website kun je informatie vinden over het schrijven van een nawoord. Op deze pagina zijn alle tips kort en duidelijk omschreven, en gemakkelijk onder elkaar gezet.

 • Ga niet in op de inhoud van je stuk.
 • Noem geen nieuwe inhoudelijke informatie.
 • Blik terug op het voorafgaande verslag.
 • Het is geen vereiste de formele taal van het verslag zelf aan te houden; het nawoord mag wat informeler/persoonlijker zijn.
 • Evalueer, indien van toepassing, de werkzaamheden, sfeer, etc. binnen het team waarmee je het verslag gemaakt hebt.
 • Noem eventuele problemen en hun oplossingen zoals ondervonden bij het maken van het verslag.
 • Noem (de vantevoren verwachte) leermomenten en bijvoorbeeld mogelijke toepassingen in praktijksituaties.
 • Bedank, indien van toepassing, personen of bedrijven die inhoudelijk hulp hebben geboden aan de inhoud van het verslag.
 • Plaats het nawoord direct na de conclusie of samenvatting, en vr de bronnenlijst.
 • Gebruik het woord 'epilogue' als titel voor een nawoord in een Engels verslag.
 • Gebruik in een verslag f een nawoord, f een voorwoord; nooit beide.

Als extra hulp bij het schrijven van een nawoord, kun je een voorbeeld op deze website bekijken. Klik hier om het voorbeeld te bekijken. Dit voorbeeld kun je gebruiken om een nog beter idee te krijgen hoe bovenstaande tips kunnen worden toegepast om tot een goed nawoord te komen. Inhoudelijke informatie omtrent het schrijven van een nawoord is op de de beginpagina van deze website te vinden.