Nawoord schrijven

Werkstukken, artikelen, dossiers en andere langere stukken tekst worden doorgaans geindigd met een nawoord. In dit nawoord geeft men bijvoorbeeld het verloop van een onderzoek of het tot stand komen van een verslag aan. Op deze website kun je informatie, tips en voorbeelden vinden voor het schrijven van een nawoord.

In een nawoord evalueert men hoe het verloop van bijvoorbeeld een onderzoek is gegaan. Tevens kan men toelichten hoe het tot stand komen van het verslag is verlopen. Wanneer het verslag in groepsverband is gemaakt, kan er in het nawoord worden beschreven hoe de onderlinge relaties tussen de groepsleden was, en kunnen andere aspecten die van belang zijn bij het werken in een team worden toegelicht.

Een nawoord is een deel van het verslag waar geen nieuwe informatie wordt verteld. Ook gaat men niet inhoudelijk in op de stof die in het verslag is behandeld. Het doel van een nawoord is het evalueren hoe men vanaf het begin van bijvoorbeeld een project of onderzoek tot het uiteindelijke verslag is gekomen. Hierbij kunnen onderdelen die men geleerd heeft worden toegelicht, of eventuele ondervonden problemen en hun oplossingen worden genoemd. Personen of bedrijven die inhoudelijk hulp hebben geboden, kunnen in het nawoord worden bedankt.

Nawoord of voorwoord?

Wanneer gebruikt men een nawoord, en wanneer een voorwoord? In principe gebruikt men f een nawoord, f een voorwoord, want in beide wordt namelijk in gegaan op het tot stand komen van het verslag of ander stuk tekst. Beide stukken hebben dus hetzelfde doel; een verslag met n een voorwoord n een nawoord is dus niet nodig: n van de twee kan worden weggelaten.

Plaatsing van een nawoord

Waar plaatst men een nawoord? Het nawoord wordt aan het einde van bijvoorbeeld een verslag geplaatst. De exacte positie van een nawoord is direct na een conclusie of samenvatting, en vr de bronnenlijst. Het doel van het nawoord wordt bij deze ook meteen duidelijk: het is een terugblik op het verslag.

Nawoord in het Engels

Wat is een nawoord in het Engels? In het Engels gebruikt men het woord 'epilogue' wanneer men het over een nawoord heeft. Het doel is uiteraard in het Engels hetzelfde: het evalueren van het voorafgaande verslag.

Tips en voorbeeld

Naast bovenstaande informatie over het nawoord, kun je op deze website ook een rijtje met tips en een voorbeeld van een nawoord vinden. Klik hier voor de lijst met tips. Klik hier voor een voorbeeld van een nawoord.